Inledande

 

Under rubriken Kristendomens uppkomst lägger jag ut texter, avsedda att fördjupa förståelsen av kristendomens uppkomst utöver den information Laurency lämnar i De vises sten (kapitlet 3.20  Religionen på civilisationsstadiet) och Livskunskap Ett (uppsatserna Gnostiken och Gnostiska symboler).

Som bekant framhåller Laurency att evangelieberättelserna inte är trovärdiga skildringar av den historiske Jeshus liv utan symboliska berättelser avsedda att framställa lärjungens väg till mänsklig fullkomning. Han påpekar vidare att evangeliernas frälsargestalt har sina talrika analogier eller paralleller med andra liknande:

”Evangeliernas oerhörda torftighet och detaljfattigdom, om avsikten varit en levnadsskildring, borde klargjort rätta förhållandet för skarpsinnigheten, så mycket mer som talrika analogier med andra avatarers levnad äro påtagliga.” Livskunskap Ett 2.5.17

I sitt år 2005 utgivna arbete, Den Jesus som aldrig funnits (Bokförlaget Vimi 2005, ISBN 91-631-7399-9, hemsida: www.vimi.se), lämnar Roger Viklund en mycket fyllig redogörelse för dessa Jesusparalleller (anf. arb., ss. 165-217). Däri skriver han på ss. 214f: ”En troligen förkristen och tämligen ouppmärksammad sanskrittext är Berättelsen om Gautama, Ikshvâkus stamfader, vilken återfinns i Sanghabhedavastu. Här föreligger en märklig parallell med korsfästelsescenen i evangelierna.” I en not nämner han att jag översatt denna skrift till svenska. Det är denna översättning jag lagt ut på denna hemsida under rubriken Berättelsen om Gautama, Ikshvâkus stamfader. Envar, som är bekant med evangelielegenden om Jeshu korsfästelse, måste slås av de talrika paralleller med denna som återfinns i Berättelsen om Gautama, Ikshvâkus stamfader och som också Viklund påpekar i sin bok. Jag är ett stort tack skyldig mina vänner dr Christian Lindtner, den välkände buddhologen, som först fäste min uppmärksamhet på sanskrittexten, och Giuseppe Orazi, som skaffade fram sanskritoriginalet åt mig.