Om Augoeides i Laurencys skrifter

 

Kunskapen om verkligheten: 1.33.3, 5.7.14

 

De vises sten: 2.53.1

 

Människans väg: 1.38.6; 2.5.12; 3.7.7; 3.16.9; 3.25.6; 3.27.2; 3.33.8; 3.42.2; 3.42.11; 3.43.3; 3.44.2; 3.46.3; 4.15.1-2; 5.11.21; 5.12.8; 5.13.11; 5.15.12; 5.21.4; 5.22.7; 5.28.1; 5.33.9; 5.35.5; 5.38.4; 5.45.8,15; 5.47.14; 6.3.2,3; 6.24.1; 6.32.3; 7.1.3; 7.1.7; 7.2.1; 7.3.1; 7.6.1; 7.9.9; 7.16; 7.17.8; 7.19.2,5,8; hela avdelning 8; 9.5.3; 9.8.9; 9.22.4,6; 9.23.2; 9.24.1; 9.26.1; 9.27.3; 9.29.2; 9.31.4,5; 9.55.7; 9.70.2; 9.81.6; 9.91.3; 9.95.1; 9.102.1; 9.118.7; 9.118.8,10; 9.120.8,12; 9.121.3; 9.122.3,9,19; 9.133.4; 9.136,7; 9.143.2; 9.164.3; 9.175.2,3; 9.176.3; 9.177.2,5; 9.182.6; 9.184.1; 9.186.3,4; 9.188.6; 9.189.2; 9.190.6; 9.190.12; 9.192.13,38; 9.194.2; 9.195.4; 9.198.1; 9.202.2,19,23; 9.203.3; 9.206.5; 10.2.14; 10.4.13; 10.5.3; 10.10.10; 10.20.5; 11.2.10; 11.9.2; 13.1.1,2; 16.9.1; 16.11.1; 16.11.10; 16.16.1; 16.19.6,8; 16.21.3; 16.24.3; 16.29.1; 17.6.2; 18.4.3; 18.5.1; 18.10.5; 18.11.5; 18.11.7; 18.15.1

 

Livskunskap Ett: 1.4.3; 1.6.3; 1.13.3,4; 1.14.3; 1.15.7,9,11; 1.19.3,4; 1.21.8; 1.22.2,4; 3.12.1; 4.1.20; 4.2.8,25; 4.5.1; 4.5.28; 4.6.19; 4.11.26; 4.12.26; 4.17.7; 4.20.17,19,25; 4.21.3; 5.3.6; 6.6.4; 7.2.19; 9.18.22; 9.39,4,5; 9.59.5; 9.70.13

 

Livskunskap Två: 1.16.5; 3.34.7; 5.13.11; 5.18.2,3; 6.10.4; 6.13.3; 6.14.2; 6.23.4,5; 7.11.1; 7.15.17; 9.34.2

 

Livskunskap Tre: 1.3.11; 1.4.6; 2.8.9; 2.11.3,13; 2.15.8; 2.26.10; 3.1.15; 3.4.7; 3.5.6; 3.6.2-4; 3.11.5,16,17; 5.2.5; 5.20.10; 5.24.5-7; 5.25.1; 6.20.5; 8.1.13,14; 8.5.11; 8.10.2; 8.11.3; 8.14.1; 8.16.3,10,16; 8.20.7; 10.3.5; 11.4.2;  11.7.5;  11.9.3;  11.13.1;  11.15.2;  13.2.10,13,14; 15.9.10; 17.6.36

 

Livskunskap Fyra: 1.31.1; 3.19.1; 3.19.4; 3.20.1,2; 3.26.11; 3.33.5,6; 3.36.5; 3.37.2; 4.31.16; 4.32.8; 4.37.6

 

Livskunskap Fem: 8.20; 19.6; 21.27.4; 21.29.3,4; 21.34.2

 

I samband med studiet av augoeiderna bör man studera även kausaliseringen (De vises sten 2.18 och Människans väg 8.1), kausalhöljets utbyggnad (De vises sten 2.23.7-10; 2.42.3; Människans väg 7.3), kausalgrupperna (Livskunskap Två 5.3.2; 5.4.2-4; 7.17.1-5.) och mänsklighetens åldersklasser (De vises sten 2.37).

 

Beträffande framställningen om kausaliseringen bör man veta att det finns tre olika kausaliseringssätt, varav två hittills tillämpats i större utsträckning. Framställningen i De vises sten 2.18 avser det första sättet, som tillämpades i förra sjuklotet, och framställningen i Människans väg 8.1 avser det andra sättet, som tillämpats i vårt nuvarande sjuklot. Detta är förklaringen på den olikhet DVS och MV uppvisar på just denna punkt.

 

LA 2007-05-06

Utlagt på internet 2007-05-18

Senast uppdaterat 2007-06-06